Filmujemy w Różanymstoku

Autor:

Cykl warsz­ta­tów week­en­do­wych, pod­czas któ­rych powsta­je inter­ne­to­wy serial teatral­ny pt. „7W — Wejdź w to – Wymyśl – Wyre­ży­se­ruj – Wypro­du­kuj – Wrzuć – Wypro­muj – Wygraj”. Tema­ty­ką kolej­nych odcin­ków jest sie­dem grze­chów głów­nych. W 2014 roku powsta­ły „Pycha”, „Zazdrość” i „Leni­stwo”. W pla­nach na 2015 rok są kolej­ne odcin­ki. Pro­wa­dze­nie: Adam Łoniew­ski.