Ośrodki 2014

KML-LogoFullscreen-LogoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
Ośrod­ki bio­rą­ce udział w Pro­jek­cie to4art

łado­wa­nie mapy — pro­szę czekać…

Ośrod­ki bio­rą­ce udział w Pro­jek­cie to4art: 52.703019, 19.907227
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
MOW — Anto­nie­wo
Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Wycho­waw­czy im. Janu­sza Kor­cza­ka w Anto­nie­wie
Anto­nie­wo, 62–085 Sko­ki
Stro­na internetowa
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
MOW — Józe­fów
Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Wycho­waw­czy Nr 5
ul. Ks. Mali­now­skie­go 7, 05–410 Józe­fów
Stro­na internetowa
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Domy Mło­dzie­ży — Poznań
Dom Mło­dzie­ży im. św. Domi­ni­ka Savio
Dom Mło­dzie­ży im. bł. Lau­ry Vicu­ni
ul. Woj­ska Pol­skie­go 53, 60–625 Poznań
Stro­na internetowa
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
MOS — Róża­ny­stok
Sale­zjań­ski Dom Mło­dzie­żo­wy im. św. Jana Bosko w Róża­nym­sto­ku
Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii im. św. Józe­fa w Róża­nym­sto­ku
Róża­ny­stok 13b, 16–200 Dąbro­wa Bia­ło­stoc­ka
Stro­na internetowa
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
TPD — War­sza­wa
Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzie­ci Pra­ga Połu­dnie
ul. Gro­chow­ska 259a, 04–388 War­sza­wa
Stro­na internetowa
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
MOS „KĄT” — War­sza­wa
Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 2 „KĄT”
ul. Zorzy 17, 04–639 War­sza­wa
Stro­na internetowa
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
MOS — Wro­cław
Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 2 we Wro­cła­wiu
ul. Kie­lec­ka 51, 54–029 Wro­cław
Stro­na internetowa
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
MOS — Zie­lon­ka
Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce
Inter­nat Zie­lon­ka
ul. Marec­ka 76, 05–220 Zie­lon­ka
Stro­na internetowa
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Gim­na­zjum — Woło­min
Gim­na­zjum w Woło­mi­nie
ul. Lasko­wa 4, 05–200 Woło­min
Gim­na­zjum dzia­ła w ramach MOS nr 62 w Zielonce
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Inter­nat — Ludwi­nów
Inter­nat Ludwi­nów
Ludwi­nów 10, 05–306 Jaku­bów
Inter­nat dzia­ła w ramach MOS nr 62 w Zielonce
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Inter­nat — Rudzien­ko
Inter­nat Rudzien­ko
ul. Osie­dlo­wa 28, Rudzien­ko, 05–340 Koł­biel
Inter­nat dzia­ła w ramach MOS nr 62 w Zielonce
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Inter­nat — Otwock
Inter­nat Otwock
ul. Grun­waldz­ka 20, 05–400 Otwock
Inter­nat dzia­ła w ramach MOS nr 62 w Zielonce