Zinedine Yazid Zidane

250px-Zinedine_Zidane_2008

(French pro­nun­ci­a­tion: [zinedin zidan] ( ), born 23 June 1972), nick­named “Zizou”, is a for­mer French foot­baller and cur­rent coach of Real Madrid Castil­la. He played as an attack­ing mid­field­er for theFrench nation­al team, Juven­tus and Real Madrid.[4][5] Renowned for his ele­gance, vision and tech­nique, Zidane was named the best Euro­pean foot­baller of the past 50 years in the UEFA Gold­en Jubilee Poll,[6] and has been described as one of the great­est play­ers in the his­to­ry of the game.[7][8][9]

At club lev­el, Zidane won the La Liga title and the UEFA Cham­pi­ons League with Real Madrid, two Serie A league cham­pi­onships with Juven­tus and an Inter­con­ti­nen­tal Cup and a UEFA Super Cup each with both afore­men­tioned sides. His 2001 trans­fer from Juven­tus to Real Madrid set a world record fee of an equiv­a­lent €75 mil­lion. On the inter­na­tion­al stage with France, Zidane won the 1998 FIFA World Cup, scor­ing twice in the final, and UEFA Euro 2000where he was named Play­er of the Tour­na­ment. The World Cup tri­umph made him a nation­al hero in France, and he received the Légion d’hon­neur in 1998.

Zidane has won the FIFA World Play­er of the Year three times, a feat achieved only by Ronal­do and Lionel Mes­si,[10]and the Bal­lon d’Or once. He was Ligue 1 Play­er of the Year in 1996, Serie A Foot­baller of the Year in 2001 and La Liga Best For­eign Play­er in 2002. Zidane received the Gold­en Ball at the 2006 World Cup, and in the final was infa­mous­ly sent off for head­but­ting Mar­co Mat­er­azzi in the chest. Fol­low­ing the tour­na­ment, Zidane retired from foot­ball.

After retire­ment, Zidane became assis­tant coach at Real Madrid under Car­lo Ancelot­ti for the 2013–14 sea­son. After a suc­cess­ful year in which the club won the UEFA Cham­pi­ons League and Copa del Rey, Zidane became the coach of Real Madrid’s B team, Real Madrid Castil­la.[11]

Neymar

Neymar
Ney­mar

Ney­mar swo­ją pro­fesjon­al­ną kari­erę zaczy­nał w San­tosie. Od 2009 był pod­sta­wowym zawod­nikiem pier­wszej drużyny. Ney­mar w wieku 17 lat zade­bi­u­tował w meczu prze­ci­wko Oeste 7 mar­ca 2009 roku – San­tos wygrał 2:1, kole­jny mecz zagrał prze­ci­wko Mogi Mir­im tydzień później, pod­czas którego zdobył swo­ją pier­wszą bramkę w pier­wszej drużynie. Został uznany za najbardziej utal­en­towanego piłkarza z Amery­ki Południowej[1]. W pół­fi­nale Campe­ona­to Paulista 2009 w pier­wszym meczu prze­ci­wko Palmeiras na Está­dio Vila Belmiro zdobył gola na wagę zwycięstwa[2]. W finale jed­nak San­tos prze­grał z Corinthi­ans São Paulo 4:2 w dwumeczu[3]. Wys­tę­pa­mi w San­tosie został porówny­wany do jego idoli takich jak Robin­ho czy Pelé[4]. Swoi­mi umiejęt­noś­ci­a­mi przy­ciągnął uwagę takich europe­js­kich klubów, jak Man­ches­ter United[5], Real Madryt[6], FC Barcelona[7] oraz Chelsea[8]. Niek­tóre ser­wisy nazy­wa­ją go “Nowym Robinho”[9].

15 kwiet­nia 2010 zdobył 5 bramek prze­ci­wko Guarani Camp­inas w wygranym meczu przez jego drużynę 8–1[10] w Copa do Brasil. Ney­mar wraz z San­tosem wygrał mis­tr­zost­wa stanu São Paulo w 2010[11]„ gdzie Ney­mar strzelił 14 bramek w 19 meczach i otrzy­mał nagrodę dla najlep­szego gracza[12].

Po koń­cowym gwiz­d­ku meczu Ceará – San­tos Ney­mar wdał się w sprzeczkę z obrońcą Ceary João Mar­cosem. Chwilę później do akcji wkroczyła polic­ja, wtedy też odpy­cha­ją­cy Ney­mara kole­ga z drużyny Mar­quin­hos został uder­zony gumową pałką przez jed­nego policjanta[13].

15 wrześ­nia 2010 w meczu prze­ci­wko Atléti­co Goian­iense (wygranym 4:2) tren­er San­to­su Dori­val Júnior nie poz­wolił Ney­marowi egzek­wować rzu­tu karnego (zawod­nik nie wyko­rzys­tał w sezonie już kilku), który został podyk­towany po faulu na nim. Ney­mar głośno wyraz­ił wtedy swo­je niezad­owole­nie z decyzji tren­era, a telewiz­yjne kamery zare­je­strowały jego niestosowne zachowanie. Ney­mar później przeprosił, ale szkole­niowiec chci­ał go zaw­iesić na 15 dni. Gwiaz­dor San­to­su nie zagrał w następ­nej kole­jce z Guarani Camp­inas, a zarząd klubu zaży­czył sobie, by przy­wró­cić go do składu na mecz z Corinthi­ans. Júnior początkowo się zgodz­ił, ale później zmienił zdanie i został zwol­niony. Następ­ny tren­er San­to­su Marce­lo Martelote przy­wró­cił Ney­mara do składu[14].

Gareth Bale

Gareth_Bale_RMGareth Bale swo­ją kari­erę piłkarską zaczy­nał w juniorskim zes­pole Southamp­ton. Do pier­wszej drużyny został włąc­zony w roku 2005. W seniorskim zes­pole zade­bi­u­tował 17 kwiet­nia następ­nego roku w ligowym spotka­niu zMill­wall. W trak­cie pier­wszego wys­tępu miał 16 lat i 275 dni, czym stał się drugim najmłod­szym piłkarzem, który zade­bi­u­tował w pier­wszej drużynie Southamp­ton (pier­wszym był Theo Wal­cott). Debi­u­tanc­ki sezon zakończył z dwoma ligowy­mi wys­tę­pa­mi. 9 sierp­nia w meczu z Der­by Coun­ty zdobył swo­jego pier­wszego gola dla Southamp­ton. Wys­tąpił wów­czas w 28 ligowych spotka­ni­ach, strze­la­jąc w nich pięć bramek.

25 maja 2007 roku przeszedł za kwotę 10 mil­ionów fun­tów do Tot­ten­hamu Hot­spur. Pier­wszy wys­tęp w tym klu­bie zal­iczył 26 sierp­nia, kiedy to zagrał w prze­granym 1:0 ligowym spotka­niu z Man­ches­terem Unit­ed. Pier­wszego gola dla Tot­ten­hamu zdobył 1 wrześ­nia w zremisowanym 3:3 meczu z Ful­ham. Pier­wszy sezon w ekip­ie Spursówzakończył z ośmioma ligowy­mi wys­tę­pa­mi. Na początku w drużynie “Kogutów” wys­tępował jako lewy obroń­ca. W sezonie 2009/2010 został prze­nie­siony na lewą pomoc.

20 październi­ka 2010 roku Bale roze­grał mecz prze­ci­wko Interowi Medi­olanLidze Mis­trzów sezonu 2010/11strze­la­jąc klasy­cznego hat-tric­ka w drugiej połowie meczu, mimo że Tot­ten­ham prze­gry­wał 4:0 po pier­wszej połowie gra­jąc w dziesiątkę. Mecz zakończył się wynikiem 4:3 dla drużyny włoskiej.

W 2011 i 2013 został wybrany przez zawodowy związek piłkarzy (PFA) piłkarzem roku w Anglii.

1 wrześ­nia 2013 roku pod­pisał 6‑letni kon­trakt z Realem Madryt[2]. Według agen­ta FIFA Ernes­ta Bronzettiego kwo­ta trans­feru wyniosła 91,2 mil­iona euro[3]. 14 wrześ­nia zade­bi­u­tował w Primera División w spotka­niu zVil­lar­realem. Mecz zakończył się remisem 2:2, a sam Bale strzelił gola. Kil­ka dni później Bale zade­bi­u­tował w Lidze Mis­trzów w meczu z Galatasarayem; pojaw­ił się na boisku w 64. min­u­cie meczu, zmieni­a­jąc Isco. Spotkanie zakończyło się wygraną Realu 6:1. Swo­jego pier­wszego hat-tric­ka dla Realu Madryt strzelił 30 listopa­da 2013 roku w meczu z Realem Val­ladol­id. Ma w swoim dorobku kil­ka reko­rdów, między inny­mi jest najmłod­szymreprezen­tan­tem swo­jego kra­ju w his­torii i najmłod­szym zdoby­w­cą gola.

David Beckham

DavidBeckham
David­Beck­ham

Beck­ham zaczy­nał kari­erę zawodową w Man­ches­terze Unit­ed w którym grał jeszcze 10 lat. Na początku Beck­ham nie był pod­sta­wowym zawod­nikiem ” Czer­wonych Dia­błów “. Po dwóch lat­ach został wypoży­c­zony do drużyny Pre­ston North End, w której zagrał 5 spotkań strze­la­jąc 2 gole. Po powro­cie do Man­ches­teru wygrał z klubem 6 tytułów mis­trza ligi Ang­iel­skiej oraz ligę mis­trzów UEFA w 1999 roku pokonu­jąc Bay­ern Monachi­um 2:1. Man­ches­ter zdobył dwie bram­ki w końców­ce meczu, a Beck­ham udowod­nił że jest mis­trzem od stałych frag­men­tów gry. Co praw­da, nie strzelił gola, lecz obie bram­ki zawdz­ięcza się jego dośrod­kowan­iom z rzutów rożnych.

W 2003 roku Beck­ham pod­pisał kon­trakt z gigan­tem ligi Hisz­pańskiej – Realem Madryt. Kwo­ta jego trans­feru kosz­towała ” Los Galac­ti­cos ” aż 37 mil­ionów Euro. Beck­ham związał się z Realem na 4 sezony. David Beck­ham stał się pier­wszym Bry­tyjskim graczem który roze­gral pon­ad 100 spotkań w Lidze Mis­trzów. Beck­ham w Realu grał od 2003 roku do 2007. W ostat­nim sezonie dla tej drużyny wygrał ligę Hisz­pańską. Było to dla Beck­hama najważniejsze tro­feum zdobyte w tej drużynie — Beck­ham ostat­ni mecz w tym sezonie zagrał 17 czer­w­ca. W sty­czniu 2007 ogłosił, że opuś­ci Real i pod­pisze 5‑letni kon­trakt z Los Ange­les Galaxy

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Cris­tiano Ronal­do

Cris­tiano Ronal­do ur. 5 lutego 1985 roku w Fun­chal) – por­tu­gal­s­ki piłkarz, gra­ją­cy na pozy­cji napast­ni­ka, zawod­nik Realu Madryt i reprezen­tacji Por­tu­galii.

Klubową kari­erę Ronal­do rozpoczął w wieku 8 lat, w małym klu­bie CF Andor­in­ha, gdzie sprzą­tał jego ojciec. W wieku 10 lat zain­tere­sowały się nim dwa najwięk­sze klu­by z Madery: CS Marí­ti­mo i CD Nacional, ale ostate­cznie trafił do Nacionalu, gdzie grał do 2001 r., bowiem w tym roku przeniósł się do Sportin­gu. W cza­sie mis­tr­zostw Europy U‑17 był obser­wowany przez Liv­er­pool i Juven­tus po tym, jak jego zespół pokon­ał reprezen­tację Anglii, lecz ostate­cznie trafił do Man­ches­teru Unit­ed. W spotka­niu Ligi Mis­trzów Man­ches­teru Unit­ed z AS Roma (7:1) strzelił swo­je pier­wsze gole w Cham­pi­ons League. Mis­trz Anglii w sezonie 2006/2007 oraz 2007/2008 z drużyną Man­ches­teru Unit­ed.

W sezonie 2007/2008 wraz ze swo­ją drużyną zdobył Puchar Europy po wygranym 6:5 w rzu­tach karnych finale z Chelsea. Po tym zwycięst­wie został wybrany najlep­szym graczem Ligi Mis­trzów 2007/2008. W 2008 r. został lau­re­atem Złotej Pił­ki mag­a­zynu France Foot­ball. W czer­w­cu 2009 Man­ches­ter Unit­ed zaak­cep­tował propozy­cję kup­na Cris­tiano Ronal­do złożoną przez Real Madryt. Hisz­pańs­ki klub zaofer­ował za piłkarza 93,2 mln euro. 26 czer­w­ca 2009 Ronal­do został ofic­jal­nie ogłos­zony nowym piłkarzem Realu i tym samym stał się naj­droższym piłkarzem w his­torii. Na jego prezen­tacji zjaw­iło się pon­ad 80 tys. widzów, co również jest reko­r­dem jeśli chodzi o liczbę osób na prezen­tacji jed­nego zawod­ni­ka. Wcześniejszy reko­rd należał do prezen­tacji Diego Maradony, którego w Neapolu przy­witało 75 tys. widzów. Por­tu­gal­czyk otrzy­mał numer 9 z którym w Realu grali m.in. Alfre­do Di Sté­fano czy Brazyli­jczyk Ronal­do. W sezonie 2010/2011 Cris­tiano Ronal­do został zgłos­zony do roz­gry­wek Primera División z numerem 7. W dniu 15 grud­nia 2013 r. w Fun­chal, które jest rodzin­nym miastem Ronal­do otwor­zono muzeum poświę­cone jego kari­erze.