Heroes III

Heroes III

By móc grać przez inter­nat musimy spełnić następu­jące warun­ki:

  1. Najlepiej mieć ory­gi­nal­ną wer­sję gry, szczegól­nie z dodatkiem “Armage­don Blade”,
  2. Pro­gram do tworzenia wirtu­al­nej sieci LAN o nazwie hamah­ci lub pro­gram Game Ranger,\
  3. Stałe podłącze­nie do inter­ne­tu.

To są najważniejsze 3 funkc­je do spełnienia.\

Leave a comment

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *