Category Archives: Bez kategorii

Umiejęt­noś­ci powin­niśmy wybier­ać według klasy bohat­era. Jeżeli mamy drui­da to będziemy szkolić go w kierunku mag­icznym, a nie bojowym. Należy uważnie pomyśleć zan­im wybierze­my umiejęt­ność, bo np. nie weźmiemy “Naw­igacji”, jeżeli na mapie jest mało obszarów wod­nych. Nie potrze­ba nam “Dowodzenia” i “Szczęś­cia”, jeżeli mamy w ekwipunku arte­fakt doda­ją­cy szczęś­cie … Con­tin­ue read­ing

  • Posted on 12. listopada 2014
  • Written by Karol Miechowiecki
  • Categories: Bez kategorii
Leave a comment

By móc grać przez inter­nat musimy spełnić następu­jące warun­ki: Najlepiej mieć ory­gi­nal­ną wer­sję gry, szczegól­nie z dodatkiem “Armage­don Blade”, Pro­gram do tworzenia wirtu­al­nej sieci LAN o nazwie hamah­ci lub pro­gram Game Ranger,\ Stałe podłącze­nie do inter­ne­tu. To są najważniejsze 3 funkc­je do spełnienia.\

Leave a comment

Witaj w sieci to 4 art. To jest Twój pier­wszy wpis. Zmody­fikuj go lub usuń, a następ­nie rozpocznij blo­gowanie!

1 Comment