Art of Styling

Wyróżnij swoje ciało

Jestem Facetem i o siebie dbam

POSTS TAGGEDGALERIE FRYZUR

WSZYSTKIE WPISY

facet_dlugie_wlosy
14
23 LIS
PIELĘGNACJA

FRYZURY DLA MĘŻCZYZN Z DŁUGIMI WŁOSAMI

I tak oto przyszło łyse­mu robić galer­ię z długi­mi włosa­mi. 🙂 Ciężko było znaleźć coś sen­sownego, zazwyczaj pojaw­ia­ją się te same wzorce – ale przy­na­jm­niej zostały tutaj przed­staw­ione z różnych stron. Zresztą pisząc „długie włosy” nie raz miałem na myśli „długie” i „dłuższe”. Trud­no tu o jakąś jas­ną klasy­fikację.

Czy­taj dalej…

fryzury_zakola
29
19 WRZ
PIELĘGNACJA

FRYZURY DLA FACETÓWZAKOLAMI

Są dwie opc­je w sytu­acji kiedy czoło sta­je się wysok­ie i tworzą się zako­la. Kiedy lubimy dłuższe włosy najlepiej sprawdzą się fryzury, gdzie duża część czoła jest przysłonię­ta. Ide­al­nie pasu­ją grzy­w­ki zaczesane do przo­du w tak zwany artysty­czny nieład. Dają one wraże­nie obję­toś­ci i opty­cznego zagęszczenia.

Czy­taj dalej…

meskie_fryzury_02
11
17 WRZ
PIELĘGNACJA

GALERIA MĘSKICH FRYZUR VOL.2

Dru­ga część serii postów z męski­mi fryzu­ra­mi. Tak jak już zapowiadałem wcześniej wrzu­cam 50 fotek. Za jak­iś czas opub­liku­ję też te, które znalazły się kiedyś na starym blogu.

Czy­taj dalej…

meskie_fryzury_01
6
15 WRZ
PIELĘGNACJA

GALERIA MĘSKICH FRYZUR VOL.1

Zgod­nie z trady­cją (ze starego blo­ga) zamieszczam galer­ię fryzur. Będzie ich równo 50 sztuk i taką ilość postaram się zachować przy kole­jnych gale­ri­ach. Od razu uprzedzam pytanie doty­czące „jak moż­na ułożyć tak włosy” – odpowiedź najdziecie w tym artykule. Endżoj! 🙂

Średni • 1 grudnia 2014


Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *