powiększ oczy :)

1. Makijaż brwi

Poma­luj brwi brą­zową kred­ką, rysu­jąc kresecz­ki uda­jące włos­ki
Nadaj brwiom lin­ię staran­nych, lekko zwęża­ją­cych się (na 2/3 ich dłu­goś­ci) łuków. Wyskub za pomocą pęset­ki włos­ki zaras­ta­jące górne powie­ki tuż pod łuka­mi brwiowy­mi.
Poma­luj brwi brą­zową kred­ką, rysu­jąc kresecz­ki uda­jące włos­ki, a potem przeczesz je szc­zoteczką. Im więk­sza odległość brwi od powie­ki, tym więk­sze wyda­ją się oczy.

2. Rozświetlone powieki

Umaluj całe górne powie­ki kre­mowym cie­niem. Możesz użyć kilku cieni: pastelowych beży i szaroś­ci. Ciem­nym cie­niem pod­kreśl lin­ię przy rzęsach, a skórę pod brwia­mi naj­jaśniejszym. Jasne kolory spraw­ia­ją, że oczy wyda­ją się więk­sze.

3. Umalowane górne rzęsy

Pociąg­nij tuszem tylko górne rzęsy. Wykonuj ruchy zygza­kowate od ich nasady do końcówek. Wybierz czarny tusz. Zaw­iera drobin­ki, które rozprasza­jąc światło, pow­ięk­sza­ją oczy. Możesz użyć też tzw. otwier­a­jącego oko tuszu.
Roz­jaśnione kąci­ki oczu
Zasinienia w wewnętrznych kącikach oczu poma­luj białą kred­ką lub zatuszuj rozświ­et­laczem. Wybierz rozświ­et­lacz w emul­sji z aplika­torem w pędzelku. Nanieś odrobinę emul­sji na skórę i wklep opuszka­mi pal­ców. Rozpromienisz spo­jrze­nie, daje to złudze­nie pow­ięk­szenia oczu.