ganja mafia

wiesz coGan­ja Mafia to mar­ka odzieżowa, ludzie po tej samej stron­ie barykady oraz sposób myśle­nia i postępowa­nia. Wład­cy plan­e­ty ziemia od daw­na wiedzą jak potężne są konopie i z tego wzglę­du nie pozwala­ją nam zwykłym ludziom z niej korzys­tać. W zami­an dali nam alko­hol upośledza­ją­cy i wyniszcza­ją­cy człowieka pod każdym wzgle­dem. Pomi­ja­jąc zas­tosowanie prze­mysłowe oraz lecznicze konopii oni boją sie najbardziej tego że pale­nie suszu uwal­nia, posz­erza i rozwi­ja świado­mośc każdego człowieka. Zaczy­namy myśleć, kon­tem­plować, medy­tować, zada­je­my pyta­nia i szukamy odpowiedzi. Zaczy­namy eksplorować swo­je wnętrze i zgłe­bi­ać tajem­nice życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *