Wojciech Walkiewicz — biografia

TPS
TPS

Woj­ciech Walkiewicz – urod­zony 17 październik 1986 r . , znany także jako ( TPS – Trawą Pale Stresy )
Radom­s­ki rap­er, stanow­ią­cy squad Zau­faj Dobrym Radom. W 2007 wraz z Dobem wyda­je niele­gal pt. ”Fszys­tko Otu­lony Nat­u­ral­nym THC”.Z ZDR wydał dwie pły­ty. W 2009 wyda­je pier­wsze solo pt. ”Trze­ba Poma­gać Swoim”. Obec­nie prze­by­wa w więzie­niu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *