Olivier Romanowski — biografia

BGU
BGU

Oli­wier Romanows­ki czyli Bonus RPK — urod­zony 5 mar­ca 1989 roku, znany także jako BGU (Bonus Głos Uli­cy), wychował się na dwóch Warsza­ws­kich dziel­ni­cach na Woli (osiedle Koło) i Bielanach (osiedle Pias­ki), dzi­ałal­ność rap­er­ską rozpoczy­nał w nieist­niejącej już grupie UNIKAT w roku 2004 / 2005 mając 16 lat, na początku 2006 wspól­nie z Woj­tanem założył zespół RPK do którego pózniej dołączyli Dudek i Kokot, w tym samym roku ukazał się pier­wszy niele­gal grupy pt. “Z życia wzięte” a w 2008 kole­jny pt. “Samo Życie”, w kwiet­niu 2009 ukaza­ła się pier­wsza solowa pro­dukc­ja BGU pt. “Wkur­wiony Dzieci­ak”. W najbliższym cza­sie Bonus planu­je nagrać płytę z Dami­an WSM ; )

Jego współt­wor­zone pro­jek­ty :
  • Bielańs­ka Forte­ca
  • Ciem­na Stre­fa
  • Pro­jekt Zem­sty
  • Razem Pon­ad Kilo
  • Unikat ( II )

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *