Wszys­tkiego Najlep­szego, szczęś­cia i wytr­wałoś­ci 😉 wszys­tkiego co najlep­sze, żeby każdy dzień był coraz lep­szy. Uśmiechu na twarzy i zero smutku. wytr­wałoś­ci i miłoś­ci, trochę cier­pli­woś­ci też pewnie się przy­da. Pewnie dalej nie wiesz, że chci­ałbym dla Ciebie jak najlepiej, ale to nic. pamię­taj, że będę zawsze, jeśli będziesz potrze­bowała to się odezwij-bard­zo wąt­pli­we, a raczej niemożli­we, że się odezwiesz. W życiu cza­sa­mi warto ryzykować. Bard­zo tęsknie. Jeszcze raz WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE I SPEŁNIENIA MARZEŃ Domini­ka ♥

 

Przy­chodzi taki moment w życiu kiedy należy przes­tać przemierzać oceany dla ludzi, którzy nie przeskoczyli­by dla nas nawet kałuży.”

Kolejna witryna sieci „to 4 art”