Nie bądź chory — oczyść pory!

Nie wszys­tkie kobi­ety stać na częste wiz­y­ty u kos­me­ty­cz­ki. Choć nie pole­ca się wyciska­nia zaskórników samodziel­nie to moż­na to zro­bić w sposób jak najm­niej szkodli­wy dla skóry. Więk­szość kobi­et sama próbu­je oczyś­cić twarz, ale nie przy­go­towu­je do tego skóry w odpowied­ni sposób. Kończy się to zazwyczaj malutki­mi bliz­na­mi, podrażnieni­a­mi, zacz­er­wie­nie­niem. Jeśli masz cerę naczyniową to nie powin­naś stosować tej metody.

Oczyszczanie twarzy krok po kroku:
1. Zrób bard­zo dokład­ny demak­i­jaż. Najlepiej mleczkiem, bo dokład­nie rozpuś­ci brud i reszt­ki kos­me­tyków.
2. Umyj twarz głęboko oczyszcza­ją­cym żelem przez­nac­zonym do cery trądzikowej.
3. Zwilż twarz wodą i nałóż kos­me­tyk peelin­gu­ją­cy. Masuj skórę przez 3 min­u­ty.
4. Przy­go­tuj płaską miskę i nalej do niej wrzącej wody lub gorącego naparu z rumi­anku. Pochyl nad nią twarz i nakryj głowę ręcznikiem. Gdy skóra będzie już rozmiękc­zona to możesz delikat­nie, przez chus­teczkę higien­iczną usunąć zaskórni­ki.
5. Kole­jnym krok­iem jest nałoże­nie masecz­ki. Do cery tłustej najlep­sza będzie masecz­ka na bazie glin­ki, a do suchej naw­ilża­ją­ca z aloe­sem.
6. Po cza­sie podanym na opakowa­niu zmyj maseczkę, a na koniec spryskaj twarz zim­ną wodą w celu zamknię­cia porów.
7. Przetrzyj skórę tonikiem. Wklep odrobinę kre­mu naw­ilża­jącego.